Om frivillige ressourcepersoner

Frivillige ressourcepersoner for indsatte og eks-indsatte unge

Center for Sameksistens – IKS, herunder f√¶ngselsimamerne Waseem Hussain og Fatih Alev samt f√¶ngselspr√¶st Lissi Rasmussen, har primo 2011 taget initiativ til Projekt Katalysator for indsatte og eks-indsatte unge (s√¶rligt med etnisk minoritetsbaggrund) i K√łbenhavnsomr√•det. I denne anledning er der oprettet en ressourcepersonordning for indsatte med udgangspunkt i K√łbenhavns F√¶ngsler.

Indhold og målsætning

Ordningen er en slags borgerst√łtte, hvis hovedform√•l er at give etnisk minoritetsindsatte, s√¶rligt de unge, st√łtte til at f√• en mere positiv kontakt til det omgivende samfund ‚Äď prim√¶rt gennem anvendelse af frivillige ressourcepersoner og i mindre omfang bes√łgsvenner.

Interesserede ressourcepersoner er visiteret og udvalgt efter kompetence, bl.a. evne til n√¶rv√¶r, samtale og refleksion og har gennemg√•et opkvalificerende kurser, hvor de bl.a. er blevet undervist omkring de regler, der omgiver deres arbejde med indsatte. Desuden er der regelm√¶ssigt (gennem m√•nedlige supervisionsaftener og individuel r√•dgivning) mulighed for udveksling af erfaringer mellem ressourcepersoner og professionelle supervisorer, herunder f√¶ngselsimamer og ‚Äďpr√¶ster.

I projektet prioriterer vi frivillig, moden voksenkontakt og inklusivt f√¶llesskab og inddrager b√•de etnisk danske √¶ldre som ressourcepersoner og personer med etnisk minoritetsbaggrund samt tidligere kriminelle. Samtidig bygges der p√• et mange√•rigt samarbejde mellem mennesker med forskellig kulturel og religi√łs baggrund i IKS og p√• det store netv√¶rk, som¬†vi har mulighed for at inddrage i arbejdet.

Frivillige ressourcepersoner

Unge indsatte, der har besluttet at forlade det kriminelle liv og erkl√¶ret at de √łnsker st√łtte hertil, henvises af pr√¶ster og imamer i f√¶ngslet til ressourcepersonordningen. Ogs√• andet f√¶ngselspersonale kan foresl√• indsatte kandidater til ordningen.

Den unge tildeles en frivillig ressourceperson, der har til opgave at st√łtte og vejlede den unge gennem de udfordringer, han/hun st√•r overfor i sit liv og sin nuv√¶rende situation og dermed g√łre ham/hende bedre i stand til at tage ansvar for sit liv. Ressourcepersonen f√łlger den unge videre ud af f√¶ngslet og hj√¶lper ham med at komme videre med et kriminalitetsfrit liv.

Den unge har under indsættelsen mulighed for at deltage i de af præsten og imamerne afholdte studiekredse, hvortil også ressourcepersoner undertiden kan inviteres til at deltage.

IKS har i¬†tre √•r¬†haft mere end 100 frivillige ressourcepersonordninger med udgangspunkt¬†i K√łbenhavns F√¶ngsler og har¬†en samarbejdssamtale med f√¶ngslet.¬†Mange af disse unge er kommet videre i deres liv og er i gang med uddannelse eller arbejde.

Er du interesseret i at være ressourceperson?

Grundet stor tilslutning fra de indsattes side til ordningen, har vi brug for flere ressourcepersoner ‚Äď m√¶nd og kvinder i alle aldre og med forskellig etnisk baggrund. Interesserede kan henvende sig til IKS‚Äô formand p√• tlf. 35373526 eller e-mail: lissi@lissiras.dk