Aktuelle aktiviteter

Følgende er nogle af de aktiviteter, centret tilbyder. Henvend dig til centret, hvis du er interesseret.

Hjælp til skrivning af opgaver, specialer etc.

Der tilbydes hjælp til opgaveskrivning på alle niveauer, dvs. gymnasie- og HF-opgaver, universitetsspecialer samt Ph.d.er. Det vil sige hjælp til både problemformulering, strukturering og indhold af opgaven. 

Salonmøder

Debatmøder om eksistentielle udfordringer for os som mennesker. Der vil være oplæg med efterfølgende samtaler i grupper. Det er centrets ønske at afholde disse møder en gang i måneden.

Samtalegruppe

Samtalegruppen, bestående af op til 8 deltagere, mødes en gang i måneden. Samtalen vil f.eks. omhandle aktuelle temaer, eksistentielle, etiske og/eller religiøse emner, evt. med udgangspunkt i islam og kristendom. Det er op til gruppen ud fra deltagernes interesser at vælge temaer til drøftelse.

Tværreligiøs velsignelse af tværreligiøst ægteskab

Centret tilbyder at arrangere kristen-muslimsk velsignelse af et allerede indgået ægteskab. Velsignelsen vil blive forestået af en præst og en imam fra centret. Ritualet vil blive godkendt af alle parter. Ceremonien kan finde sted efter ægteparrets ønske.

Samtale og støtte

Der tilbydes samtaler med en af centrets medarbejdere i forbindelse med f.eks. livskriser i forbindelse med sygdom, tab, familie problemer, ensomhed. Centret har mange års erfaringer på dette område og derfor også et stort netværk af mennesker , der kan inddrages som samtalepartnere eller evt. som mentorer for unge, der har brug for støtte i deres liv.

Nye samtalegrupper i Center for Sameksistens (IKS). Meld jer til nu!

Angående grupperne, som du kan læse om nedenfor: Der startes fire gruppesamtaler i løbet af februar og marts måned. De første to grupper startes den 7. og 9. feb., hvis ikke Coronaen gør det umuligt. Gruppe 3 starter den 2. marts, mens gruppe 4 starter den 9.maj. For alle grupper gælder det, at de begynder kl.19 og slutter kl.21. Tidspunkterne kan dog …

Read more

Kan muslimske begravelsesritualer i Danmark have en diakonal betydning?

Denne artikel bringer noget ganske nyt i dansk sammenhæng. Der er ikke tidligere forsket i muslimske begravelsesritualers betydning i Danmark. Artiklen kan man finde i det sidste nummer af Tidsskrift om islam & kristendom 2/2021. Den er et redigeret speciale i Diakoni, Århus Universitet, skrevet af Ahmet Polat, som har studeret islamisk teologi på Marmara University …

Read more