Aktuelle aktiviteter

Hjælp til skrivning af opgaver, specialer etc.

Der tilbydes hjælp til opgaveskrivning på alle niveauer, dvs. gymnasie- og HF-opgaver, universitetsspecialer samt Ph.d.er. Det vil sige hjælp til både problemformulering, strukturering og indhold af opgaven. 

Salonmøder

Debatmøder om eksistentielle udfordringer for os som mennesker.

Der vil være oplæg med efterfølgende samtaler i grupper.

Studiekredse

Samtalen vil her foregå i mindre grupper og vil tage udgangspunkt i islam og kristendom.

Tværreligiøs velsignelse af tværreligiøst ægteskab

Der tilbydes at arrangere kristen-muslimsk velsignelse af et allerede indgået ægteskab. Velsignelsen vil blive forestået af en præst og en imam fra centret.

Ritualet vil blive godkendt af alle parter. Ceremonien kan finde sted efter ægteparrets ønske.

Omsorg og lederskab

Nyt nummer af Tidsskrift om islam & kristendom 1-2/2020 Dette dobbeltnummer af tidsskriftet består af to spændende fagrapporter fra udredningsarbejdet om fleksibel uddannelse af religiøse ledere og islamisk teologi i Norge. I forbindelse med masterprogrammet ”Lederskab, etikk og samtalepraksis” ved det Teologiske Fakultet i Oslo blev flere fagpersoner bedt om at skrive fagrapporter fra fagområder …

Read more

Nyt nummer af Tidsskrift om islam & kristendom

Den enkelte og fællesskabet 2/2019 I dette nummer af tidsskrift om islam & kristendom finder du to ganske forskellige artikler. Den første, forfattet af to frivillige mentorer og deltagere i gruppesamtaler i Vestre Fængsel samt leder af IKS og tidligere fængselspræst, beskriver Katalysators arbejde gennem syv år blandt unge med minoritetsbaggrund i fængslerne. Der er …

Read more