Aktuelle aktiviteter

Følgende er nogle af de aktiviteter, centret tilbyder. Henvend dig til centret, hvis du er interesseret.

Hjælp til skrivning af opgaver, specialer etc.

Der tilbydes hjælp til opgaveskrivning på alle niveauer, dvs. gymnasie- og HF-opgaver, universitetsspecialer samt Ph.d.er. Det vil sige hjælp til både problemformulering, strukturering og indhold af opgaven. 

Salonmøder

Debatmøder om eksistentielle udfordringer for os som mennesker. Der vil være oplæg med efterfølgende samtaler i grupper. Det er centrets ønske at afholde disse møder en gang i måneden.

Samtalegruppe

Samtalegruppen, bestående af op til 8 deltagere, mødes en gang i måneden. Samtalen vil f.eks. omhandle aktuelle temaer, eksistentielle, etiske og/eller religiøse emner, evt. med udgangspunkt i islam og kristendom. Det er op til gruppen ud fra deltagernes interesser at vælge temaer til drøftelse.

Tværreligiøs velsignelse af tværreligiøst ægteskab

Centret tilbyder at arrangere kristen-muslimsk velsignelse af et allerede indgået ægteskab. Velsignelsen vil blive forestået af en præst og en imam fra centret. Ritualet vil blive godkendt af alle parter. Ceremonien kan finde sted efter ægteparrets ønske.

Samtale og støtte

Der tilbydes samtaler med en af centrets medarbejdere i forbindelse med f.eks. livskriser i forbindelse med sygdom, tab, familie problemer, ensomhed. Centret har mange års erfaringer på dette område og derfor også et stort netværk af mennesker , der kan inddrages som samtalepartnere eller evt. som mentorer for unge, der har brug for støtte i deres liv.

25 års jubilæum

Søndag den 29. aug. 2021 kl. 15:00-17:00 Program: 14:30-15:00: Generalforsamling. Alle er velkomne! 15:00-15:30: Tilbageblik v. initiativtagerne til IKS: Abdul Wahid Pedersen, nødhjælpsarbejder (ISRA), tidl. næstformand for IKS Lissi Rasmussen, dr.theol., formand for IKS 15.30-16.00: Hvad har IKS betydet for mig? og hvor er jeg nu? Nagieb Khaja, freelance journalist Hvad har IKS betydet udenfor Danmark? Jørgen S. Nielsen, professor …

Read more

Katalysators metode til at resocialisere unge kriminelle, mens de sidder inde. Rapport om Katalysators fængselsarbejde

Både forskere og indsatte har offentligt klaget over, at resocialisering i fængslerne så godt som ikke eksisterer længere. I folketingets åbningstale (6.okt. 2020) talte statsministeren ikke om resocialisering eller inklusion af ”indvandrerdrengene”, men om opholdsforbud og fængselsstraf. I stedet for at tilføre penge til uddannelse og resocialisering af de indsatte og give fængselsbetjente mere tid …

Read more