↑ Return to Aktuelle aktiviteter

Hjælp til opgaveskrivning

Der tilbydes hjælp til opgaveskrivning på alle niveauer, dvs. gymnasie- og HF-opgaver, universitetsspecialer samt PhDer. Det vil sige hjælp til både problemformulering, strukturering og indhold af opgaven.