«

»

Generalforsamling den 16.marts 2015

 

 

                       GENERALFORSAMLING 2015

 

Islamisk-Kristent Studiecenter indkalder hermed foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling

 

mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00

i IKS, Ryesgade 30 B, 2200 København N

Stemmeberettigede er medlemmer, der på tidspunktet for indkaldelse ikke er i restance med kontingent. Kollektive medlemmer har mulighed for at sende to repræsentanter.

Kollektivt medlemskab kr. 1.000          individuelt: kr. 300 

Studerende og pensionister: kr.200

Kan indbetales til vores bankkonto: 2114-6278758751

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014 og forslag til budget 2015
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
  8. Fremlæggelse og drøftelse af fremtidige planer for Katalysator
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen

 

Lissi Rasmussen,

formand for IKS