«

Nye medlemmer til dialog- og studiegrupper søges

Da IKS blev oprettet i slutningen af 1990’erne, var dialog- og studiegrupper samt hyppige paneldebatter det bærende element i centrets arbejde. Mange af deltagerne i de allerførste dialog- og studiegrupper har taget deres erfaringer fra IKS med ud i livet og har stået i spidsen for dialogarbejde i mange forskellige sammenhænge.

Vi forestiller os, at grupperne er på 10-12 deltagere med forskellige religiøse baggrunde. Gruppemedlemmerne vælger selv, hvor tit de vil mødes og hvilke emner, de vil tale om. Man kan tage udgangspunkt i bibel- og korantekster, i en film man ser sammen, eller i etiske og samfundsrelevante emner. Erfaringen viser, at forskelle i forhåndsviden spiller en mindre rolle, når etiske spørgsmål er på dagsordenen, end når det gælder mere teologiske emner.

Erfaringen generelt i grupperne har været, at viden om hinanden og om hinandens tro og synspunkter giver forstĂĄelse og respekt. Samtalerne sætter tanker i gang. Man fĂĄr en oplevelse af, at forskelle og ligheder ogsĂĄ har med mennesker at gøre, og at forskelle ikke nødvendigvis skiller mennesker ad. NĂĄr man gĂĄr i dybden med emnerne, opdager man helt nye aspekter bĂĄde af “de andres” og egen tro. Og man opdager undertiden ligheder og forskelle, man ikke tidligere har været opmærksom pĂĄ.

Man fĂĄr ny viden og opdager, hvem “den anden” i virkeligheden er. NĂĄr “den anden”, uden at være trængt og uden at skulle forsvare sig, frit og ĂĄbent kan tale om det, hun/han opfatter som vigtigt, fĂĄr man en ganske anden opfattelse af “den anden” end den, man fĂĄr gennem medierne. Man ser “den anden” som et menneske.

Samtidig er samtalerne et incitament til selvransagelse. Man udvikler sin egen tro. Man vokser i troen. Man får svar på spørgsmål, man har tumlet med og får sat væsentlige begreber på plads i forhold til ens livssyn og religionsforståelse.  Gennem samtalerne opbygger man personlige forhold og venskaber, der i mange tilfælde rækker ud over dialogmøderne.

Hvis man er interesseret i at deltage i en dialoggruppe, kan man henvende sig til

iks@ikstudiecenter.dk

Der vil herefter blive indkaldt til et orienteringsmøde i begyndelsen af november.