↑ Return to Aktiviteter

Studieture

IKS arrangerer med mellemrum studieture for centrets medarbejdere til forskellige lande, England (Birmingham og Bradford) – Bosnien-Hercegovina – Syrien, Libanon og Egypten – Pakistan – Marokko. Formålet har været at fremme gensidig respekt mellem kristne og muslimer ved at besøge forskellige universiteter, studiecentre og religiøse institutioner, afholde seminarer om kristen-muslimsk dialog og samarbejde og udveksle erfaringer og synspunkter med kristne og muslimske ledere, intellektuelle, politikere og græsrodsarbejdere. Efterfølgende har deltagerne skrevet artikler i IKS’ tidsskrift om relevante temaer i de forskellige lande.

I maj 2013 gik rejsen til Skt. Petersborg, hvor 10 IKS-frivillige besøgte både kirkelige og muslimske historiske og aktuelle sammenhænge.