«

»

Kan muslimske begravelsesritualer i Danmark have en diakonal betydning?

Denne artikel bringer noget ganske nyt i dansk sammenhæng. Der er ikke tidligere forsket i muslimske begravelsesritualers betydning i Danmark.

Artiklen kan man finde i det sidste nummer af Tidsskrift om islam & kristendom 2/2021. Den er et redigeret speciale i Diakoni, Århus Universitet, skrevet af Ahmet Polat, som har studeret islamisk teologi på Marmara University i Istanbul og er Cand.mag. i Diakoni fra Århus Universitet. Diakoni og teologi har været Ahmets interessefelt gennem mange år. 

Foruden at være frivillig i Center for Sameksistens (IKS) fungerer Ahmet som imam og koordinator af Etnisk Ressourceteam (ERT) på hospitaler i Region Hovedstaden.

Artiklen giver et godt indblik i, hvordan muslimske begravelsesritualer og de handlinger der går forud og følger efter selve ritualet foregår, og hvilken betydning disse har for de pårørende. Ahmet kommer frem til et ganske andet diakonibegreb end det, vi sædvanligvis forbinder med begrebet i traditionel kristen sammenhæng.

Fremstillingen og konklusionerne bygger på samtaler med otte relevante informanter, som har mistet en nærtstående.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til lissi@lissiras.dk eller mobil 28182085. Den fås gratis som PDF-fil og i trykt form (pris kr. 40).