«

»

Omsorg og lederskab

Nyt nummer af Tidsskrift om islam & kristendom 1-2/2020

Dette dobbeltnummer af tidsskriftet består af to spændende fagrapporter fra udredningsarbejdet om fleksibel uddannelse af religiøse ledere og islamisk teologi i Norge. I forbindelse med masterprogrammet ”Lederskab, etikk og samtalepraksis” ved det Teologiske Fakultet i Oslo blev flere fagpersoner bedt om at skrive fagrapporter fra fagområder knyttet til åndelig og eksistentiel omsorg og religiøst og livssynsmæssigt lederskab.

Den første rapport er skrevet af Naveed Baig, næstformand i IKS og ph.d.-studerende på Oslo Universitet (forsidebilledet på dette tidsskrift er billedet på forsiden på denne rapport). Han har i mange år fungeret som koordi-nator og imam på hospitaler i Region Hovedstaden. Naveed gør i rapporten rede for omsorgsarbejde og sjælesorg i den islamiske tradition, forklarer islamiske begreber knyttet til omsorg og giver en oversigt over og en sammenligning af muslimsk omsorgsarbejde på hospitaler i Sverige, Norge og Danmark.

Den anden rapport er skrevet af Faruk Terzic, som har en ph.d i islamiske studier på Det Internationale Universitet i Islamabad og nu er tilknyttet Det Teologiske Fakultet i Oslo. Desuden fungerer han som imam i Det Islamiske Fellesskab Bosnien-Herzegovina og er eksternt medlem af fakultetets forskergruppe ”Interreligiøse studier og islamisk teologi”. Rapporten giver først en oversigt over den norske diskussion om imam uddannelsen og islamisk teologi ved universitetet. Dernæst drøftes de mere systematiske problemstillinger i forbindelse med islamisk teologisk uddannelse.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til centret på 28182085