«

»

Nyt nummer af Tidsskrift om islam & kristendom

Den enkelte og fællesskabet 2/2019

I dette nummer af tidsskrift om islam & kristendom finder du to ganske forskellige artikler. Den første, forfattet af to frivillige mentorer og deltagere i gruppesamtaler i Vestre Fængsel samt leder af IKS og tidligere fængselspræst, beskriver Katalysators arbejde gennem syv år blandt unge med minoritetsbaggrund i fængslerne. Der er fokus på den metode, som vi efter syv års erfaring, er kommet frem til, nemlig en kombination af en individuel tilgang (gennem frivilligt mentorarbejde) og en kollektiv tilgang (gennem ugentlige gruppesamtaler). Herved kan der opnås tillidsfulde og gensidige relationer og fællesskabsdannelse blandt de indsatte og mellem de frivillige og de indsatte.

Den anden artikel er skrevet af Johannes Saastad, masterstuderende på Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo (programmet «Religion og Samfunn»). Artiklen sammenligner to kontroverser, som fandt sted i to vidt forskellige kontekster. De omhandler begge et muligt forbud mod det ansigtsdækkende tørklæde niqab. Det drejer sig først om en kontrovers i Albanien i 1930, som førte til et forbud imod niqab, derefter i Norge i 2018, hvor det drejede sig om indførelse af et forbud mod niqab i undervisningssituationer på uddannelsesinstitutioner i Norge. Den sidste endte ikke med et forbud mod niqab. Debatten, der fandt sted i de to lande, var meget lig hinanden, dog med modsat fortegn.