«

»

Centrale temaer i islam og kristendom

Nyt nummer af tidsskriftet, Islam og Kristendom

Billedet viser Safet og Hans ved fæstningen Rozafa fra 1400-tallet i byen Skadar, Albanien

Dette nummer af tidsskriftet indeholder to artikler. Den første bringer resultatet af en samtale om islam og kristendom mellem Hans Raun Iversen og Safet Bektovic, som fandt sted i sommeren 2019 i Montenegro og Albanien. Den omhandler centrale temaer i de to religioner, som den placerer indenfor en filosofisk-teologisk og historisk ramme.

Det er emner som taknemmelighed, mødet med Gud i mennesket, religionen i forhold til naturen, samfundsdannelse og til etik og lovregler. Artiklen slutter med den fælles konklusion, at de kanoniske tekster må læses i deres historiske kontekst, og de religiøse budskaber vurderes i forhold til de aktuelle omstændigheder. Disse to kontekstuelle læsninger bør derefter sammenholdes med intentionen i den nutidige forkyndelse og i de kanoniske tekster. Der må således hele tiden foregå en rekonstruktion og en reformering af den religiøse praksis og af fortolkningen.

Den anden artikel tager netop emnet om selvkritik og nytolkning af islams tekster op. Artiklen har en mere filosofisk tilgang, men drager nogle af de samme konklusioner som den første artikel. Ferhan Shah siger ligefrem, at hvis man vil tage islam alvorligt, må man forholde sig selvkritisk til religions-forståelsen, som er en processuel fortolkningsaktivitet. Det er derfor en vigtig opgave for muslimer at synliggøre den rige fortolk-ningskompleksitet og -mangfoldighed, som har eksisteret i islams historie indtil i dag. Et sådant nytolkningsprojekt er der dog ikke mange religiøse organisationer eller fællesskaber, der beskæftiger sig med.

Indhold

Islam og kristendom mellem gudstro og samfundsdannelse af Safet Bektovic og Hans Raun Iversen

Islam og fortolkningsaktivitet af Ferhan Shah

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til centret iks@ikstudiecenter.dk  Medlemskab af Center for Sameksistens (IKS) koster 300 kr. (200 kr. for studerende og pensionister).