↑ Return to Aktiviteter

Internationalt arbejde

Samarbejde med Egyptisk organisation

IKS er blevet kontaktet af en egyptisk NGO – International Development Support & Consulting (IDSC) – som ønsker at samarbejde om et nyt tværreligiøst projekt med titlen, “United we Stand, Divided we fall”, som primært henvender sig til unge.

Projektet tager udgangspunkt i den nuværende situation i Egypten efter revolutionen i 2011-12, og har fokus på civilt ansvar og forpligtelse, som skal komme til udtryk i konkrete samarbejdsre-lationer mellem kristne og muslimer- altså diapraksis. De ønsker blandt andet IKS som rådgi-vende organisation på områderne diapraksis, projektets udvikling og budget. IKS har tilkendegi-vet interesse i at deltage, og vi afventer tilbagemelding på status fra IDSC.

Læs mere om på http://www.annalindhfoundation.org/members/international-development-support-consulting

 

 

 

Fornyet fokus på Egyptiske kvinder
Med en bevilling fra Kvinfo på 23.475,00 DKK er det igen muligt for Islamisk-Kristent Studiecenter at sætte fokus på sit engagement i Mellemøsten og på kvinders stilling i Egypten i kølvandet på revolutionen.

Cand. Theol Christa Lund Herum, der har boet i Cairo fra 2005-2007, hvor hun arbejdede som interreligiøs koordinator for den Anglikanske kirke, rejste i maj 2012 til Cairo for at indsamle materiale til en bog om kvinder i Egypten. På baggrund af disse interviews skrev Christa to artikler, der blandt andet er blevet bragt i DAIs Nyhedsbrev og i IKS Tidsskrift. De bevilligede midler skal i første omgang dække omkostningerne til endnu en rejse til Cairo i foråret 2013 for Christa Lund Herum for at etablere partnerskab mellem IKS og en egyptisk organisation med henblik på et fremtidigt samarbejde om blandt andet interreligiøse og kønsrelateret projekter, samt at følge op på de første interviews og skaffe billedmateriale og fotos. Det indsamlede materiale skal efterfølgende anvendes til en bogudgivelse, artikler og en foredragsrække om emnet.

Det er planen at denne første ansøgning skal følges op af en større ansøgning i foråret 2013 med henblik på støtte til bogudgivelsen.

”Kvinder i Egypten møder mange udfordringer i deres dagligdag og i det offentlige rum, men de har også mange ressourcer, og jeg tror på at de netop nu kan gribe chancen for at forbedre deres vilkår og rettigheder – hvis kvinderne tør gribe chancen” siger Christa Lund Herum.

Den franske katolske organisation GERFEC (European Research and Study Group for the Training of Christian Educators). http://www.gerfec.eu/index.php?lang=en

Internationalt Iqbal-symposium: IKS arrangerer i samarbejde med Iqbal Academy Scandinavia (IAS) årlige Iqbal-seminarer (i November). Flere af IKS’ medarbejdere holder oplæg. Flere af indlæggene publiceres i vort tidsskrift.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>