↑ Return to Aktiviteter

Ligebehandlingsarbejde

IKS’ arbejde med ligebehandling og anti-diskrimination består af følgende:

1. Samarbejde med Institut for Menneskerettigheder: IKS har siddet i Rådet for Menneskerettigheder og er medlem af Ligebehandlingsudvalget (LBU) under dette råd.LBU er et rådgivende organ for Institut for Menneskerettigheder i spørgsmål vedrørende det nationale arbejde med at fremme ligebehandling og forebygge diskrimination. I udvalget sidder repræsentanter fra blandt andre Kvinderådet, Ældremobiliseringen, Rådet for EtniskeMinoriteter og Center for Ligebehandling af Handicappede. Christa Lund Herum og Houdaifa Azzouz repræsenterer IKS i udvalget.

Der er blevet afholdt en række høringer om status på ligebehandling/anti-diskrimination på Christiansborg. Der har yderligere været et samarbejde om en diskriminationshotline. 

MIA-netværket(Mangfoldighed i Arbejdslivet) består af minoritetsorganisationer, videnscentre og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og arbejder for ligebehandling og mangfoldighed på arbejdspladsen. Uddeler pris til virksomheder, der arbejder aktivt med mangfoldighed. Anne og Christa er vores repræsentanter i netværket.

Institut for Menneskerettigheder bad IKS om at indgå i dette netværk bl.a. ved at producere en tekst om religiøs mangfoldighed på arbejdspladsen med anbefalinger til virksomheder ift. hvordan de forholder sig til religiøse forskelle på arbejdspladsen. Denne tekst blev lagt ind på netværkets hjemmeside og er i eget regi foreløbig blevet til en lille kopieret folder.

2. Undervisningsprojekt under EU (i alt 7 partnerorganisationer). Implementering af det europæiske, prisbelønnede Grundtvig-projekt med titlen, ”Religious Diversity & Anti-Discrimination” som i sin tid blev udviklet af CEJI i Bruxelles, og som IKS har været med i lige fra starten sammen med organisationer fra Tyskland, Belgien, Frankrig, Bulgarien og England.

Projektets formål er at udvikle og igangsætte et nyt træningsprogram om mangfoldighed og diskrimination relateret til religion, med tema-specifikke moduler om antisemitisme og islamofobi, til brug i voksenundervisning.

Aminah Tønnsen har bl.a. skrevet og redigeret bidrag om islam til den manual, som CEJI i Bruxelles har udarbejdet med titlen “Overcoming Islamophobia. Handbook for Educators”.

Der er blevet afholdt træningskursus i workshopform i centret om mangfoldighed og diskrimination relateret til religion, med tema-specifikke moduler til brug i voksenundervisning.

3. Samarbejde med Ungdomsbyen i Rødovre: IKS-frivillige har bidraget til kursusdage i Ungdomsbyen, især til kurset ”Medborgerskab – alle inklusiv” for 9.-10. folkeskoleklasser, der går ud på at bevidstgøre eleverne om de eksklusions – og inklusionsmekanismer, som findes i det danske samfund, og som vi alle benytter os af i et eller andet omfang.

Projektet støttes af Integrationsministeriet. IKS har været med til at udvikle undervisningsmateriale og fungeret som instruktører.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>