↑ Return to Aktiviteter

Katalysator – for indsatte og eksindsatte unge

Katalysator for indsatte og eksindsatte unge

www.centerk.dk

Center for Sameksistens – IKS har gennem længere tid arbejdet på at udvikle og afprøve nye modeller for og metoder til at hjælpe unge, primært med etnisk minoritetsbaggrund, ud af kriminelle miljøer/bander. Vores forening har erfaring med at arbejde med kriminelle unge både i og udenfor fængslerne. Tre af IKS’ bestyrelsesmedlemmer er nu ansat i Københavns Fængsler.

Imam og præst fra IKS i Vestre Fængsels hospitalsafdeling

Imam og præst fra IKS i Vestre Fængsels hospitalsafdeling

Ud fra vore erfaringer mener vi, at der i langt højere grad end det er tilfældet bør inddrages lokale borgere (også etnisk minoritetsborgere) i arbejdet med resocialisering og inklusion af indsatte og eksindsatte etnisk minoritetsunge i samfundet. Vi har derfor sammen startet et projekt, som vi har kaldt Katalysator, der har borgerstøtte som fokus, og som satser på at fremme en udvikling hos disse unge i retning af positivt og aktivt medborgerskab. Desuden satses der på at rumme nogle af de mere hærdede kriminelle unge, som andre indsatser på området ikke kan fastholde.

Dette gøres bl.a. ved at prioritere frivillig, moden voksenkontakt og inklusivt fællesskab, inddrage både etnisk danske ældre som ressourcepersoner og personer med etnisk minoritetsbaggrund samt tidligere kriminelle. Samtidig bygges der på et mangeårigt samarbejde mellem mennesker med forskellig kulturel og religiøs baggrund i IKS og på det store netværk, som de to foreninger har mulighed for at inddrage i arbejdet.

Vi har i to år kunnet tilbyde et antal frivillige ressourcepersoner til unge indsatte og eksindsatte (primært med etnisk minoritetsbaggrund), der rekrutteres af præster og imamer i fængslerne, som desuden arbejder med de unge i studiekredse. Der er nu desperat brug for udvidelse og systematisering af arbejdet med et fast samlingssted, hvor både de frivillige og de unge kan mødes, og andre unge kan inddrages.

Samlingsstedet ønskes opbygget med fast daglig åbningstid, med en række sociale aktiviteter og individuel rådgivning støtte til at komme i gang med uddannelse og/eller arbejde.

Det er vores mål, at de indsatser og metoder, vi anvender, vil kunne anvendes af andre aktører, der arbejder med samme problemstilling i andre eller lignende sammenhænge og områder, hvor kriminelle grupper udgør et problem.

Arbejdet med Katalysator er funderet på en forskningsrapport, Livshistorier og Kriminalitet. En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Rapporten er skrevet af IKS’ formand, dr.theol. Lissi Rasmussen og blev publiceret af Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Københavns Universitet, juni 2010. Den kan downloades her.

Læs mere om Katalysator her.

Om frivillige ressourcepersoner

Frivillige ressourcepersoner for indsatte og eks-indsatte unge Center for Sameksistens – IKS, herunder fængselsimamerne Waseem Hussain og Fatih Alev samt fængselspræst Lissi Rasmussen, har primo 2011 taget initiativ til Projekt Katalysator for indsatte og eks-indsatte unge (særligt med etnisk minoritetsbaggrund) i Københavnsområdet. I denne anledning er der oprettet en ressourcepersonordning for indsatte med udgangspunkt i …

View page »

Om projekt Katalysator

Katalysator for indsatte og eksindsatte unge Center for Sameksistens – IKS har gennem længere tid arbejdet på at udvikle og afprøve nye modeller for og metoder til at hjælpe unge, primært med etnisk minoritetsbaggrund, ud af kriminelle miljøer/bander. Begge vore foreninger har erfaring med at arbejde med kriminelle unge både i og udenfor fængslerne. Tre af …

View page »

Meld dig som ressourceperson

Meld dig som ressourceperson Har du lyst til at være mentor for en ung fængselsindsat? Center for Sameksistens – IKS har i fem år haft en ordning i Vestre Fængsel, hvor en ung indsat med etnisk minoritetsbaggrund, der beslutter sig for at forlade den kriminelle løbebane, kan få tilknyttet en frivillig ressourceperson (en slags mentor). Denne …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>