↑ Return to Om os

Præsentation og historie

Center for Sameksistens – Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) arbejder for ‚Äď gennem et ligeligt samvirke ‚Äď at udvikle, styrke og forbedre sameksistensen mellem mennesker med kristen og muslimsk baggrund i Danmark. Form√•let er at bibringe majoritet og minoriteter pluralistiske erfaringer, der g√łr det naturligt at omg√•s hinanden og udforske m√•der, hvorp√• kristne og muslimer sammen kan bidrage til det f√¶lles bedste i vort samfund.

Dette form√•l s√łges n√•et gennem f√¶lles studier, undervisning, foredrag, r√•dgivning, oplysningsmateriale, ligebehandlingsarbejde og f√¶lles projekter. Yderligere integration opn√•s ved at knytte unge med minoritetsbaggrund til centret og dermed inddrage dem i frivilligt arbejde, i samfundsm√¶ssige aktiviteter og i foreningslivet.

Islamisk-Kristent Studiecenters styrke er, at det er et fælles projekt, startet og styret af kristne og muslimer i fællesskab. Centralt i dialogarbejdet står princippet om fællesskab, ligeværdighed og gensidighed. Både kristne og muslimer er på hjemmebane i centret og har lige ret til indflydelse. Målet er gensidig respekt.

Organisatoriske rammer

Center for Sameksistens¬†- IKS¬†er en selvejende institution/forening med individuelle medlemskaber og med en bestyrelse best√•ende af 6 medlemmer: 3 kristne og 3 muslimer valgt af generalforsamlingen. Studiecentrets arbejde planl√¶gges og udf√łres udelukkende ved hj√¶lp af frivillige, hvoraf st√łrstedelen er unge studerende eller arbejdsl√łse akademikere.

Målgrupper

Det tilsigtes, at der opnås kontakt til så bredt et udsnit af den danske befolkning som muligt, herunder mennesker i en krisesituation, hvor de er syge og indlagt på et hospital eller har været eller er indsat i et fængsel.

Målgrupper for studiecentrets arbejde er desuden institutioner, foreninger, virksomheder, faggrupper samt enkeltpersoner, der til daglig har kontakt til medborgere fra de etniske minoriteter.

Erfaringer

Center for Sameksistens РIKS har mere end 15 års erfaringer med dialogarbejde og har opbygget en tillid mellem muslimer og kristne, som det tager virkelig lang tid at skabe. Gennem årene har centret opnået at blive en anerkendt samarbejdspartner for de etniske minoriteter og for en række muslimske og kristne organisationer samt folkekirkemenigheder. Især kirkelige organisationer, præster og menighedsråd har hentet inspiration og viden i IKS til dialog- og integrationsarbejde blandt etniske minoriteter.

 

Resultater

Centret har gennem √•rene bl.a. opn√•et f√łlgende:

- der er opst√•et venskaber og f√¶llesskaber p√• tv√¶rs af religi√łs og kulturel forskellighed

- der er opnået en positiv effekt på muslimers og kristnes holdninger generelt til det at tale og arbejde sammen

- der er foreg√•et en proces blandt unge muslimer i retning af et mere reflekteret forhold til troen og i det hele taget en stigende interesse for at relatere troen til det danske demokratiske samfund. Derved modvirkes ¬īfundamentalistiske¬ī tendenser p√• begge sider.

- gennem m√łdet ansigt til ansigt i IKS, f√¶lles studier og √łget kendskab til hinanden har mange mennesker revideret deres fordomsfulde holdninger og i stedet baseret dem p√• det virkelige kendskab til hinanden.

- aktive i IKS har bidraget til, at der s√¶ttes dialogarbejde i gang (m√łdesteder, samtalegrupper) rundt i landet. IKS har s√•ledes v√¶ret og er et ressourcecenter, hvor organisationer, foreninger og enkeltpersoner har kunnet g√łre brug af de ressourcer og erfaringer, det kontaktnetv√¶rk og den √•benhed, IKS har opbygget.

- unge muslimer har gennem det ligeværdige samarbejde og inddragelse af dem i samtalen om den fælles fremtid, fået mere selvtillid og overskud til at være aktive i samfundet og i den offentlige debat.

- tv√¶retnisk og tv√¶rreligi√łs r√•dgivning og m√¶gling har fundet sted i stigende omfang, f.eks. i forbindelse med familieproblemer samt oplysningsvirksomhed om religions- og kulturm√łde, islam og etniske minoriteter, bl.a. i sundhedsv√¶senet og p√• arbejdspladsen.

- engagement i det internationale dialogarbejde, herunder særligt samarbejdet med norske kristne og muslimske organisationer, har bibragt centret inspiration og styrke i arbejdet her i Danmark. Da IKS har været det eneste center af sin art i Europa har det været af stor betydning at kunne bidrage til dialogarbejdet på internationalt plan

- Etnisk Ressourceteam, som er en bes√łgs- og r√•dgivningstjeneste p√• 5 hospitaler er blevet en permanent del af sundhedsv√¶senet i K√łbenhavns omr√•det

- der er opn√•et en samarbejdssamtale med K√łbenhavns F√¶ngslet om en ressourceperson/mentor-ordning

- publikation af b√łger og undervisningsmateriale med et dialogisk udgangspunkt, opbygning af bibliotek og arkivsamling om islam og kristendom.

 

Nuværende aktivitetstyper

  1. Studiegrupper, som samles månedligt for at diskutere forskellige emner
  2. Foredrag, r√•dgivning, tv√¶rreligi√łs og -kulturel m√¶gling.
  3. Projektsamarbejde med kristne og muslimske organisationer samt andre NGO¬īer i forhold til konkrete f√¶lles udfordringer i samfundet.
  4. Fælles omsorgsprojekter på hospitaler og i fængsler
  5. Samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
  6. Tilrettelæggelse af konferencer i Danmark.
  7. Internationalt samarbejde
  8. Tidsskrift 2 gange årligt (tematisk).
  9. Bibliotek m. arkivmateriale.

 

Se introfolder om IKS her:
Folder om IKS 2013-2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>