↑ Return to Aktiviteter

Aktuelle aktiviteter

Der afholdes med mellemrum DebatCaféer om aktuelle emner.

Debatarrangementer

Offentlige debatarrangementer

View page »

Foredrag

Der tilbydes foredrag eller oplæg ved teams af mentorer og mentees, som har deltaget i IKS’ fængselsarbejde. Desuden tilbydes foredrag ved IKS’ formand, dr.theol. Lissi Rasmussen samt centrets andre medarbejdere om flg. emner: islam, muslimer i Danmark, kristen-muslimsk dialog 20 års arbejde i Københavns Fængsler, kriminelle unge med etnisk minoritetsbaggrund, at være præst i Vestre Fængsel (ved …

View page »

Hjælp til opgaveskrivning

Der tilbydes hjælp til opgaveskrivning på alle niveauer, dvs. gymnasie- og HF-opgaver, universitetsspecialer samt PhDer. Det vil sige hjælp til både problemformulering, strukturering og indhold af opgaven. 

View page »

Salonmøder

Salonmøder om eksistentielle udfordringer for os som mennesker. Møderne vil blive afholdt en gang om måneden. Der vil være oplæg med efterfølgende samtaler i grupper.

View page »

Studiekredse

Samtalen vil her foregå i mindre grupper og vil tage udgangspunkt i islam og kristendom.

View page »

Tværreligiøs velsignelse af ægteskab

Der tilbydes at arrangere kristen-muslimsk velsignelse af et allerede indgået ægteskab. Velsignelsen vil blive forestået af en præst og en imam fra centret. Ritualet vil blive godkendt af alle parter. Ceremonien kan finde sted efter ægteparrets ønske.

View page »