↑ Return to Aktiviteter

Aktuelle aktiviteter

Der afholdes med mellemrum DebatCaféer om aktuelle emner.

Næste debatcaféer:

Darwin og Intelligent Design

 - hvorfor ikke alle videnskabsmænd tror på Darwin

Ons. den 23. april kl. 17.00 – 19.00

Sted: Ryesgade 30, 2200 København N tlf. 70220406.

Oplæg ved forfatteren Leif Asmark Jensen, som har skrevet bogen ‘Darwin og Intelligent Design – et nyt perspektiv’. Leif har flere gange holdt oplæg om emnet i fængslerne, hvor de indsatte har lyttet med stor interesse.

Vi kommer til at høre om, hvad intelligent design er, og hvordan den moderne videnskab har afsløret en biologi, der mere end nogensinde tidligere tyder på et intelligent design i og bag naturen.

Ud over en bred videnskabelig kritik af darwinismen kommer vi til at se på:

  • cellens utrolige verden
  • det fejlslagne forsøg på at finde livets kemiske oprindelse
  • fossilfundene, og hvad de fortæller
  • hvordan universet ser ud til at være tilpasset med henblik på liv
  • hvor længe der har levet mennesker på Jorden,
  • hvordan man kan skelne mellem intelligent design og naturlige årsager mm.

Ordstyrer: Waseem Hussain, civilingeniør, fængselsimam.

Der bliver brugt PowerPoint med mange spændende billeder og filmklip.

Tilmelding er ikke nødvendig! 

       

Tirsdag den 20.maj kl.17-19

Videnskab og religion

Hvorfor skal man vide noget om naturvidenskab?

v. studenterpræst Nicolai Halvorsen

 

Naturvidenskaben har haft en enorm indflydelse på vores tænkning og vores verden. Og det fortsætter den med at have.

Flere af os ville ikke være i live, hvis det ikke var for moderne lægevidenskabs erkendelser og behandlinger.  Men den tekniske udnyttelse af vores naturvidenskabelige viden har også medført problemer som atombomber, forurening, droner, kemiske våben og hullerne i ozonlaget for blot at nævne nogle få ting.  Alligevel er der ingen vej tilbage. Løsningen på vores problemer består ikke i at forlade naturvidenskaben og blot trække sig tilbage.

Naturvidenskab og religion er to forskellige ting. Naturen kunne man sige høre til kroppens verden og religionen til åndens verden.  Men det er ikke to helt adskilte ting, der skal være plads til begge dele. Hvis man skiller det helt ad, så får man en åndløs natur og en krops- og naturforladt ånd.

Naturvidenskaben er for vigtig til at man bare kan overlade den til videnskabsfolkene selv.  Viden om videnskab er også væsentlig i religionsmødet, da spørgsmål om videnskabens status, sekularisering, ateisme ofte kobles til forholdet mellem religion og videnskab.

I oplægget udfoldes nogle af de ovennævnte tankegange og præsenteres nogle eksempler, som forhåbentlig kan føre til en frugtbar diskussion.

 

Nicolai Halvorsen har sammen med Jørgen Bo Christensen nyligt udgivet bogen, Er der nogen?

En samtale mellem teologien og naturvidenskaberne. Forlag Aros den 22.april 2014,

http://www.rpc.dk/aros_detail.asp?ID=4473