(No title)

Da IKS blev oprettet i slutningen af 1990’erne, var dialog- og studiegrupper samt hyppige paneldebatter det bærende element i centrets arbejde. Mange af deltagerne i de allerførste dialog- og studiegrupper har taget deres erfaringer fra IKS med ud i livet og har stået i spidsen for dialogarbejde i mange forskellige sammenhænge.

Vi forestiller os, at grupperne er på 10-12 deltagere med forskellige religiøse baggrunde. Gruppemedlemmerne vælger selv, hvor tit de vil mødes og hvilke emner, de vil tale om. Man kan tage udgangspunkt i bibel- og korantekster, i en film man ser sammen, eller i etiske og samfundsrelevante emner. Erfaringen viser, at forskelle i forhåndsviden spiller en mindre rolle, når etiske spørgsmål er på dagsordenen, end når det gælder mere teologiske emner.

Erfaringen generelt i grupperne har været, at viden om hinanden og om hinandens tro og synspunkter giver forståelse og respekt. Samtalerne sætter tanker i gang. Man får en oplevelse af, at forskelle og ligheder også har med mennesker at gøre, og at forskelle ikke nødvendigvis skiller mennesker ad. Når man går i dybden med emnerne, opdager man helt nye aspekter både af “de andres” og egen tro. Og man opdager undertiden ligheder og forskelle, man ikke tidligere har været opmærksom på.

Man får ny viden og opdager, hvem “den anden” i virkeligheden er. Når “den anden”, uden at være trængt og uden at skulle forsvare sig, frit og åbent kan tale om det, hun/han opfatter som vigtigt, får man en ganske anden opfattelse af “den anden” end den, man får gennem medierne. Man ser “den anden” som et menneske.

Samtidig er samtalerne et incitament til selvransagelse. Man udvikler sin egen tro. Man vokser i troen. Man får svar på spørgsmål, man har tumlet med og får sat væsentlige begreber på plads i forhold til ens livssyn og religionsforståelse.  Gennem samtalerne opbygger man personlige forhold og venskaber, der i mange tilfælde rækker ud over dialogmøderne.

Hvis man er interesseret i at deltage i en dialoggruppe, kan man henvende sig til

iks@ikstudiecenter.dk

Der vil herefter blive indkaldt til et orienteringsmøde i begyndelsen af november.