«

»

Tidsskrift om islam & kristendom 1/2014

Tema: Fællesskab i praksis

 

Tidssskrift på IKS side

Interreligiøst fodboldhold fra Zanzibar

 

 

 Indhold

Practicing Peacebuilding through Football – Daniel Nygaard Madsen

At finde sin kirke – Lise Paulsen Galal og Sara Lei Sparre

 Sammendrag af artikel ’Late Abrahamic Reunion?’ – Sofie Clausager

Omtale af ’Islam – min hjertesag’ – Christa Lund Herum

 

De første seks måneder i de nye lokaler i Ryesgade har været begivenhedsrige og alsidige, med mange møder og samtaler, rådgivning og fællesspisning, debatcafeer og foredrag samt besøg fra udlandet bl.a. af forskere. I dette nummer af Islamisk Kristent Studiecenters tidsskrift tages der udgangspunkt i de aktiviteter, der har fundet sted i centeret og de besøg der har været. Overordnet for alle artiklerne er bestræbelserne på at skabe fællesskab mellem mennesker.

Den 5. marts 2014 blev der afholdt den første debatcafé om kristen-muslimsk samarbejde, om bl.a. brugen af sport i arbejdet med forskning mellem mennesker. Sheikh Abdullah Talib, pastor Lusungu Mbilinyi og koordinator Daniel Nygaard Madsen fortalte om deres arbejde med konflikthåndtering og fredsprocesser mellem kristne og muslimer på Zanzibar, hvor der de sidste par år har været voksende spændinger og religiøse og politiske magtkampe. Ca. 98 % af øens befolkning er muslimer. Den indledende artikel omhandler om, hvordan man har anvendt fodboldstævner i freds- og forsoningsarbejdet.

De to følgende artikler er forskningsartikler om nye projekter. Den første artikel ’At finde sin kirke. Om kristne med mellemøstlig baggrund i Danmark’ omhandler et forskningsprojekt om de komplekse relationer, som tegner sig når man som kristen med mellemøstlig baggrund befinder sig i Danmark og søger efter en mulighed for at indgå i et kristent fællesskab.

Den anden artikel om ’Late Abrahamic Reunion’ indeholder et uddrag af en forskningsrapport, der drøfter hvorvidt det at muslimer og kristne grupperinger ser sig selv som del af den abrahamitiske fælles tradition og dermed deler den samme baggrund, kan have en positiv effekt på opfattelsen af hinanden. Det drøftes desuden om religiøs fundamentalisme begrænser sig til i hvilken grad de troende tilkendegiver den fælles abrahamitiske oprindelse.

Afslutningsvis omtales Aminah Tønnsens nyeste bog, ’Islam – min hjertesag’, som er hendes personlige beretning om mødet med islam og om hendes mangeårige arbejde for religionsdialog og antidiskrimination.


 

Redaktion

Christa Lund Herum

Sofie Clausager

 

Tryk Mediehuset Mors • Tryk & Produktion A/S

 

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til

Islamisk-Kristent Studiecenter

Ryesgade 30B, 2200 København N

Telefon 7022 0406

iks@ikstudiecenter.dk

www.ikstudiecenter.dk