«

»

Tidsskrift om tværreligiøs velsignelse af ægteskab 2/2018

Tværreligiøse velsignelser i forbindelse med borgerligt indgåede ægteskaber har fundet sted i Danmark i mange år, men har i de seneste år været i vækst. Det skyldes den voksende tilstedeværelse af borgere med en anden religiøs baggrund og et andet livssyn end det folkekirkelige. Især beror det på, at det voksende antal af efterkommere og unge etnisk danskere finder det naturligt at indgå ægteskab med hinanden. De har mange ting tilfælles og mødes i mange forskellige sammenhænge. De går i skole sammen, på gymnasiet, universitetet, på arbejdsklasser, i foreninger etc., og kærligheden opstår mel-lem dem på tværs. Troen betyder måske mindre for dem, men ønsket om Guds velsignelse over deres ægteskab er vigtigt for dem. Den borgerlige vielse er ikke tilstrækkelig.

Vi har i Center for Sameksistens – Islamisk-Kristent Studiecenter i alle årene (siden 1996) udført et stigende antal af disse velsignelser, forestået af under-tegnede som præst og en imam (eller en menig muslim). I dette nummers anden artikel ”Kirkelige handlinger for mennesker med forskellig religion og livstydning” gives et eksempel på et ritual for en sådan tværreligiøs ceremo-ni. Velsignelserne har få gange fundet sted i en kirke, men oftest i forældre-nes have, en have bag et hotel eller et valgt sted ude i naturen. Vi har gennem årene efter samtale med parrene gennemtænkt, hvordan et ritual bedst kunne udformes. Det har været vigtigt for os at føre lange sam-taler med parrene inden ceremonien skulle finde sted for at skabe en vis fortrolighed med dem og for at få en fornemmelse af deres og deres familiers ønsker. Vi har kun mærket en stor tilfredshed med ceremonien. Og når vi har talt med parrene efter et stykke tid, har de givet udtryk for, hvor glade de er for, at de dengang valgte en tværreligiøs velsignelse. Vi bringer i dette nummer af tidsskriftet to artikler, der handler om dette emne: ”Interfaith marriage – A Canadian Imams perspective”, skrevet af hærimam Ryan Carter og ”Kirkelige handlinger for mennesker med forskel-lig religion og livstydning”, forfattet af tidl. lektor i praktisk teologi, Hans Raun Iversen.

Den første artikel beskriver, hvordan ægteskabet forstås i islam, og hvor vanskeligt det er at forholde sig til en fælles ceremoni for et tværreligiøst par. Artiklen bringer to eksempler, der involverer først et kristen-muslimsk og en kristen-ateistisk forhold. Den anden artikel bringer både et eksempel på et fælles ritual for en kristen-muslimsk velsignelse og et interview med et kristent-muslimsk par, som efter 10 år reflekterer over betydningen af, at de valgte den kristen-muslimske ceremoni. Begge artikler kommer ind på de udfordringer, der er ved at fastholde den enkeltes ønske om en fælles religi-øs ceremoni, som begge parter og deres familier kan forstå og forholde sig til. Vores erfaringer fra IKS viser ligesom Ryan Carters, at det er vigtigt at for-holde sig til de behov, vi er sat til at tjene og være åbne for kreativitet. Som Ryan Carter slutter sin artikel ”Love is love, as so wherever possible, I would endeavor to make it work”, og som Hans Raun Iversen siger, med Paulus’ ord, at det gælder om at lade alt være tilladt og samtidig altid gøre det, der gavner de andre.