«

»

Tidsskrift om Forbrydelse og Straf

Tidsskriftet 2018/1 indeholder en enkelt artikel, skrevet af en af ”vores egne”, nemlig jurastuderende Houdaifa Azzouz (sammen med nogle medstuderende). Houdaifa har været mentor siden Katalysators start og er suppleant i IKS’ bestyrelse. Samtidig er han frivillig deltager i grupper af indsatte i Vestre Fængsel.

Artiklen beskriver den italienske filosof og politiker, Cecare Beccarias (1738-94) strafferetsteorier, og hvordan disse teorier påvirkede hans eftertid frem til den danske straffelov af 1930, ja helt frem til i dag.Der inddrages en række fremtrædende filosoffer i oplysningstiden, her-iblandt Rosseau, Voltaire, Hobbes og Kant, som var med til at inspirere Beccaria, da han skrev sit hovedværk ”Om Forbrydelse og Straf”. Artiklen indeholder desuden en beskrivelse af de vigtigste strømninger indenfor dansk ret i dent 18. og 19. århundrede.

Hovedspørgsmålet er, hvordan og hvorfor der bør straffes, og hvor hårde straffene bør være – et spørgsmål, der i høj grad er aktuelt i Danmark i dag. Og der er ingen tvivl om, at der stadig er noget at lære af Beccaria.