«

Nyt tidsskrift om Islams befriende potentiale

Indhold                              
The LGBT Muslim in Spiritual Care by Nazila Isgandarova
Islams frigjørende potensial by Farhan Shah
Jakten på det felles menneskelige by Farhan Shah

Dette tidsskrift indeholder tre artikler, skrevet af to modige muslimske forskere, der på hver deres måde advokerer en kritisk tilgang til stagnerede, konservative teologiske holdninger og praksisser – en frigørende og inkluderende tilgang, der er i takt med den menneskelige erfaring og det levede liv. Den første finder basis for en sådan tilgang til homoseksuelle muslimer i den åndelige omsorg, mens den anden argumenterer for, at det er i den islamisk filosofiske tradition, man finder konstruktive ressourcer for en nyskabende humanistisk tolkning.

Den første artikel er skrevet af en muslimsk forsker og praktiker indenfor islamisk åndelig omsorg, Nazila Isgandarova, som underviste på Det Teologiske Fakultet, KU i 2016. Forfatteren argumenterer for, hvordan man kan bruge den islamiske åndelige omsorg til at anerkende homoseksuelle muslimers eksistens samt hjælpe og støtte dem til at føle sig hjemme. Hun mener, at man i det professionelle og akademiske arbejde her har fokuseret for meget på teologiske og for lidt på praktiske problemstillinger. I artiklen gennemgår hun klassisk og aktuel islamisk litteratur, nøgleord og -begreber og reflekterer over homoseksuelle, transkønnede og biseksuelle muslimske klienters levede erfaringer. Konklusionen er, at islamisk åndelig omsorg kan spille en aktiv rolle i at finde løsninger på teologiske spørgsmål og hjælpe til en genfortolkning af teologiske tekster.

De resterende to artikler er forfattet af Farhan Shah, Det Teologiske Fakultet i Oslo. Han går bl.a. tilbage til religionskritikken i Oplysningstiden og argumenterer for, at menneskerettighederne, herunder respekten for menneskets iboende værdighed, findes i Koranen. Det er nødvendigt med en kritisk nærlæsning af de islamiske kildetekster for at udskille en humanistisk tolkning. Han kalder det et ’holistisk ansvar’, muslimer har, som Guds stedfortrædere på jorden. Modet og evnen til selvkritisk tilgang forudsætter et overskud, en tryg position i samfundet, som højre-populistiske kræfter og den deraf følgende offentlige islamdiskurs i mange europæiske lande i stigende grad besværliggør.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til centret. Det koster kr.80 inkl. porto.