«

»

Tidsskrift om praktisk teologi i islam og kristendom

Tidsskrift om Islam & kristendom 1/2016

Praktisk teologi  

Indhold:

Academic theology centred on practical theology by Hans Raun Iversen

The correlational approach to Islamic spiritual care by Nazila Isgandarova

Islamisk teologi er grunnleggende demokratisk og humanistisk   v. Farhan Shah

sammenlaegning

Dette nummer af tidsskriftet indeholder tre artikler, der på hver deres måde understreger nødvendigheden af en kritisk kontekstuel tilgang til religiøse tekster og traditioner.

Den første artikel, skrevet af en kristen teolog, Hans Raun Iversen handler om placeringen af praktisk teologi som fag i forhold til akademisk kristen teologi som helhed.

Den anden artikel er skrevet af en muslimsk forsker og praktiker indenfor islamisk åndelig omsorg, Nazila Isgandarova, som underviste på Det Teologiske Fakultet, KU i januar 2016. Forfatteren går i artiklen ind for en korrelationel tilgang til islamisk åndelig omsorg.

De to artiklers forfattere er enige om, at der må være et gensidigt kritisk og konstruktivt forhold mellem den religiøse tradition og samfundet, mellem praktisk teologi/åndelig omsorg på den ene side og andre teologiske discipliner samt andre videnskaber på den anden side.

Interessant er det, at de i deres argumentation trækker på nogle af de samme teologiske forskere, nemlig David Tracy og Don S. Browning og deres praksis- eller korrelationsmodel, når det gælder forståelsen af teologiens placering i forhold til det omgivende samfund. Faget praktisk teologi, herunder åndelig omsorg må være i en konstant samtale med andre teologiske discipliner og social- og humanvidenskaber, som gensidigt kan berige hinanden.

Den tredje og sidste artikel, forfattet af Farhan Shah, kand.stud på Det Teologiske Fakultet i Oslo, drager den konklusion, at en historisk-kritisk kontekstuel tolkning af islams traditioner må føre til et brud med den islamiske imitationstradition i forhold til lovskoler og andre religiøse autoriteter i historien. En revurdering og nytænkning af den religiøse tænkning og forskellige praksisser er en uundgåelig konsekvens, hvis man vil forholde sig konstruktivt til de udfordringer af social, økonomisk, politisk og etisk art, som muslimer står over for i dag.

Tidsskriftet kan købes for kr.60 (inkl. porto) ved henvendelse til centret