«

»

Tidsskrift om kærlighed og fuldkommenhed i mystikken

Tidsskrift om kærlighed og fuldkommenhed i mystikken

Nyt nummer af vort tidsskrift om islam & kristendom (1/2015) er kommet og kan rekvireres ved henvendelse til iks@ikstudiecenter.dk.

Bliv medlem af ¬†IKS (300 kr. individuelt/200 kr. for studerende) i 2015 og f√• dette nummer og ligeledes det kommende tidsskrift til efter√•ret. Medlemskab af IKS st√łtter ogs√• vores f√¶ngselsprojekt Katalysator.

 

Begrepet kj√¶rlighet i islamsk og kristen mystikk ‚Äď Finn Cato Mager√ły ‚Ķ‚Ķ….‚Ķs.1

Ibn Arabi og vejen til Allah – fra teori til praksis- Kasper Mathiesen………………….s.10.

Ibn Arabi, kvinder og det feminine‚Äď Sofie Clausager ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ.‚Ķ‚Ķs.18 ¬† ¬†

Det fuldkomne menneske og troens dialektik hos Ibn ‚ÄėArab√ģ ¬†‚Äst Safet Bektovic.s.31

 

De store mystiske traditioner i verden har alle rod i deres respektive religi√łse baggrund, og kontemplative traditioner har forskellige metafysiske m√•l og l√¶res√¶tninger. P√• trods af forskelligheden og den geografiske og historiske afstand er der mange termer og teologiske overvejelser der g√•r igen. De store temaer som k√¶rlighed til Gud og hvad det vil sige at v√¶re menneske er gennemg√•ende emner som mystiske t√¶nkere gennem tiden har besk√¶ftiget sig med.

Hovedtemaet for denne udgave af tidsskriftet er k√¶rlighed og fuldkommenhed i mystikken, og den f√łrste artikel belyser kristne og muslimske mystiske t√¶nkeres forhold til og tanker om begrebet k√¶rlighed, og hvad det betyder for relationen mellem det skabte og Skaberen. Dette belyses is√¶r gennem Bernard af Clarveux, Meister Eckhart, Rabia al-Adawiyyah og Ibn Arabi.

De tre f√łlgende artikler er omarbejdede opl√¶g fra et endags seminar, afholdt af Islamisk Kristent Studiecenter den 31. maj 2015 i Davids Samling, K√łbenhavn. Emnet var den andalusiske sufi t√¶nker Ibn Arabi (d. 1240). Ibn Arabi er en vigtig og skels√¶ttende t√¶nker der i sin nutid og i vores samtid var og er b√•de kontroversiel og bredt beundret. Hans v√¶rker fortolkes til stadighed i dag, ogs√• ud fra mere moderne akademiske teorier, og hans tanker om diapraksis og alle religioners validitet studeres ofte i komparativ mystik.

Den anden artikel omhandler sufi traditionen som Ibn Arabi er skrevet ind i, og ydermere nogle af de koncepter der danner basis for Ibn Arabi og sufisme, is√¶r k√¶rligheden til Gud, det indre forhold til Gud og de spirituelle stadier mennesket g√•r igennem som rejsende p√• sufivejen. Desuden belyser artiklen nogle af de omst√¶ndigheder der var med til at g√łre Ibn Arabi kontroversiel.

Den tredje artikel besk√¶ftiger sig med emnet kvinder og sufisme og i s√¶rdeleshed Ibn Arabis kvindelige l√¶remestre og hans kosmologiske og metafysiske tanker om det feminine. Ibn Arabi levede i en tid hvor kvinders menneskelige ligestilling ikke var givet. Hans insisteren p√• at de spirituelt og menneskeligt¬†var p√• lige fod med m√¶nd, var kontroversiel p√• den tid og interessant for vo-res samtid, set i lyset af nyere feministiske teorier. Den er med til at g√łre Ibn Arabi relevant at besk√¶ftige sig med den dag i dag.

Afslutningsvis gennemg√•s og analyseres nogle af Ibn Arabis vigigste termer; det fuldkomne menneske ins√Ęn al-k√Ęmil, der denoterer en komplet samling af alle menneskelige potentialer. Desuden belyses Ibn Arabis tanker om brugen af kreativ imagination til at opn√• viden om Gud og det skabte samt begreberne tasbih og tanzih der betegner de to m√•der man som menneske forholder sig til Gud p√• – enten som relateret til noget menneskeligt eller som forskellig fra alt andet.