»

Seneste nummer af IKS-tidsskrift

Tidsskrift

om islam & kristendom  2/2013

 

            

TEMA: Katalysator for en ny udvikling

katalysatorfælles

Frivillige i det nyåbnede center Katalysator

                  

 

Indhold

At være ressourceperson i Katalysator – et interview

Christine Ejrup Larsen & Johanne Kristensen

Kontaktgruppa for Islamsk Råd i Norge og Mellomkirkelig Råd for Den Norske Kirke

Anne Hege Grung

 

How can Iqbal’s message be useful to present-day Muslim youth

Bashy Quraishy                  

 

Muhammad Iqbal’s ideals of a Muslim society

Uzma Rehman

 

En ung indsat i Vestre Fængsel fik for et par år siden den idé, at vores nye center for eks-indsatte unge skulle hedde Katalysator. Centret skulle nemlig katalysere en ny positiv udvikling for unge, der ville væk fra deres kriminelle løbebane og komme videre i deres liv. De frivillige skulle være katalysatorer i andre menneskers liv, ressourcepersoner de unge kan trække på. Mange af de unge i fængslet interesserer sig for biler, så det med katalysator er noget, de kan forstå, sagde den indsatte.

I dette nummer af Islamisk-Kristent Studiecenters tidsskrift bringes fire artikler, der på hver deres måde omhandler dette tema, at katalysere en ny udvikling for mennesker. Den første artikel indeholder et interview med to katalysatorer, om udviklingen i projekt Katalysator og om, hvad det vil sige at være ressourceperson og rollemodel for de unge.

Den anden artikel omhandler den nationale kristen-muslimske kontaktgruppe i Norge, som allerede blev startet for tyve år siden for at katalysere en positiv ud-vikling for sameksistensen i landet og blev en inspiration for etableringen af Fol-kekirke & Religionsmøde i Danmark i 2002 og dennes kristen-muslimske kontakt-gruppe. Artiklen fokuserer primært på gruppens arbejde ud fra et kønsperspektiv.

De to sidste artikler tager udgangspunkt i en muslimsk tænker, der for mange mennesker har fungeret og fungerer som en katalysator for en udvikling på både det spirituelle område og det politiske, nemlig Muhammad Iqbal. Disse to sidste artikler er omskrevne indlæg fra dette års Iqbal-seminar (10.nov. 2013), hvis overskrift var Iqbal og Demokrati.

 

Redaktion

Lissi Rasmussen

 

Tryk Mediehuset Mors • Tryk & Pro-duktion A/S

 

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til

Islamisk-Kristent Studiecenter

Ryesgade 30B, 2200 København N

Telefon 7022 0406

iks@ikstudiecenter.dk

www.ikstudiecenter.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>